N.O.G.

De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij.

De NOG en haar rassen.

De NOG is de stamboekorganisatie in Nederland die stamboek en geregistreerde afstamming bijhoudt van de vijf Nederlandse stamboekrassen:                

 De Nederlandse Witte geit            

                            De Nederlandse Toggenburger geit (bok)      

 

De Nederlandse Bonte geit                

 De Nederlandse Nubische geit                 

De Nederlandse Boergeit                

Daarnaast worden ook dieren geregistreerd en gekeurd binnen het ras “melkgeit” en het ras “overig”, wanneer bekend ook met de vader en de moeder erbij.                

Geregistreerde afstamming, jongveeregister, stamboek.

Bovenstaande termen worden vaak onterecht door elkaar gebruikt. Wanneer een lammetje geboren wordt uit een in het registratieprogramma bekende vader en moeder dan wordt van het lam, ongeacht ras of kruising van rassen, geregistreerd wie de vader en wie de moeder is. We spreken hier dan van een lam met een “geregistreerde afstamming”. Indien de vader voldeed aan de eisen voor dekbok en de moeder binnen hetzelfde ras geregistreerd staat, dan spreken we naast de geregistreerde afstamming bovendien van inschrijving in het jongveeregister binnen het betreffende ras. Dieren van gemengd ras of dieren waarvan de vader niet ingeschreven staat in het stamboek worden ingeschreven in het ras “overig” of in het ras “melkgeit”.                

Fokcommissies en scholingscommissie.

De vijf fokcommissies vertegenwoordigen binnen de NOG-structuur de fokkers van het betreffende stamboekras. Uit hun midden dragen de fokkers leden voor het bestuur van hun fokcommissie voor aan het bestuur van de NOG. De NOG-leden bekrachtigen op de jaarlijkse ledenvergadering de benoeming van het kandidaat-bestuurslid in de fokcommissie.  De fokcommissies bewaken en ontwikkelen de rasgebonden zaken.                

Jaarlijks organiseert de scholingscommissie van de NOG, waarvan de leden benoemd worden door het NOG-bestuur, in samenwerking met de fokcommissies van elk ras scholingsactiviteiten voor de keurmeesters en inspecteurs. Hier worden de nieuwe regels doorgenomen, geconstateerde problemen op keuringen en bij stamboekinspecties doorgesproken en worden de vastgestelde zwaartepunten in de fokkerij per ras doorgenomen               

Het theoretisch deel van de scholingsdag voor inspecteurs en keurmeesters (2007)  

En het praktische deel….                

Stamboekinspecteurs en keurmeesters.

De NOG beschikt over 40 keurmeesters. Deze functionarissen, die alvorens te keuren een aantal jaren ervaring opgedaan hebben als aspirant-keurmeester en daarna geslaagd zijn voor hun proeve van bekwaamheid, plaatsen dieren van alle vijf de stamboekrassen van de NOG binnen een leeftijd- en rasrubriek op plaatselijke, provinciale, regionale en landelijke geitenkeuringen op volgorde van de mate waarin de dieren voldoen aan de rasstandaard. Daarnaast worden ook dieren geregistreerd en gekeurd binnen het ras “melkgeit” en het ras “overig”, indien bekend onder vermelding van de vader en de moeder. Ook deze dieren kunnen op een keuring verschijnen en worden ook dan geplaatst.                

Van de 40 keurmeesters zijn er 17 ook stamboekinspecteur. Ze zijn, alvorens de opleiding tot stamboekinspecteur te kunnen volgen, eerst meerdere jaren keurmeester geweest. De inspecteurs beoordelen de exterieureigenschappen van individuele dieren. Wanneer het beoordeelde dier in voldoende mate beschikt over de gewenste raseigenschappen en geen aangeboren afwijkingen vertoont, dan keurt de inspecteur het dier goed voor inschrijving in het stamboek.                

Voor het ras “Nederlandse Boergeit” zijn zes inspecteurs gerechtigd stamboekinspectie uit te voeren:                

  • Gerard Bos (Ankeveen Ut)
  • Piet van Haperen (Gilze NBr)
  • Herman Hoekstra (Marrum Fr)
  • Doede de Jong (Spannum Fr)
  • Theo van der Meer (Haarle Ov)
  • Pieter Zijlstra (Folsgare Fr) 

V.l.n.r. drie inspecteurs van het Boergeitenras: Gerard Bos, Piet van Haperen en Pieter Zijlstra              

Op speciaal voor en door deze inspecteurs belegde bijeenkomsten werden bij de start de klokken gelijkgezet. Door op deze wijze heel systematisch de raseigenschappen van individuele dieren vast te leggen komt een schat aan informatie beschikbaar, waarmee de fokkers van elk ras hun voordeel kunnen doen en de fokcommissies van de NOG periodiek de focus in fokkerij kunnen bijstellen.                

Theo van der Meer (voorgrond) en Ivar ten Tuynte (achtergrond) op een speciaal voor de inspecteurs van het boergeitenras georganiseerde training- en afstemmingsdag op het moment dat de NOG overheidstoestemming kreeg te starten met stamboekregistratie van de Nederlandse Boergeit.               

Fokcommissie Nederlandse Boergeit.

De NOG kent voor elk ras een fokcommissie. De fokkers van geiten van het betreffende ras zijn als lid van de NOG automatisch gerechtigd mede de richting van de fokkerij voor het eigen ras te bepalen. Uit hun midden kiezen de fokkers de bestuursleden. Het bestuur van de fokcommissie Nederlandse Boergeit bestaat op dit moment uit vier leden (allen fokkers van boergeiten):                

  • Dieuwertje Babonnick (Buitenpost Fr, secretaris)
  • Alex van Veen (Geerdijk Ov, website)
  • Rudi ter Maat (Aalten Gld, keuringen)
  • Theo van der Meer (Haarle Ov, voorzitter)

Jaarlijks wordt in elk geval een landelijke keuring gehouden en ook komen de fokkers eenmaal per jaar bijeen in de jaarvergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse fokkersdag, waarin bepaalde actuele thema’s rond de fokkerij belicht worden. De fokcommissie doet haar best deze dag niet alleen leerzaam maar vooral ook gezellig te houden.                

Fokkersdag 2010 in Haarle (Ov) met v.l.n.r. inspecteur Herman Hoekstra, Ernst Brill, voormalig voorzitter van de fokcommissie Fred Bakkum, Gerrit van Kapel, bestuurslid van de fokcommissie Alex van Veen en Bas Bierhof.               

V.l.n.r. inspecteur en bestuursvoorzitter fokcommissie Theo van der Meer, inspecteur Herman Hoekstra, aspirant inspecteur Henk Bierhof, (gebukt) bestuurslid Alex van Veen en bestuurslid Rudi ter Maat.               

V.l.n.r. Gerrit van Kapel, inspecteur Herman Hoekstra, secretaris bestuur NOG Engel Kupers en voormalig bestuurslid fokcommissie Boergeit Rutger-Jan Kupers               

V.l.n.r. Anja ten Tuynte, bestuurslid fokcommissie Boergeit Alex van Veen, Gerrit van Kapel, Nico den Braber en secretaris bestuur fokcommissie Boergeit Dieuwertje Babonnick                

Naast functionele contacten zijn binnen de NOG vriendschappelijke banden ook prettig. Op onderstaande foto Ivar ten Tuynte (die zich van onschatbare waarde heeft gemaakt door veel foto’s te knippen en publiceren) en Theo van der Meer na een keuring.                

De passie van Theo van der Meer voor geiten.

In de jaren ’80 kocht ik mijn eerste geiten. Niet om meteen aan stamboekfokkerij te gaan doen, gewoon omdat de dieren me aanspraken. Begin van de 90-er jaren kocht ik mijn eerste stamboekgeit en raakte betrokken in de stamboekfokkerij, niet alleen in de stal maar ook in besturen van de plaatselijke vereniging (secretaris vereniging Wijhe / Heino), de provinciale bond (Sectretaris bond van Overijssel), de landelijke organisatie (Secretaris NOG) en uiteindelijk de Fokcommissie Nederlandse Boergeit (Voorzitter FNB). Steeds trokken de onderwerpen die met fokkerij te maken hadden me het meest. In de tweede helft van de jaren ’90 kreeg ik de gelegenheid de opleiding voor keurmeester te volgen bij de NOG en na het afleggen van het keurmeesterexamen kwam de kans ervaring op te doen bij het keuren van geiten en bokken. Voor alle rassen, behalve het Nubische, ben ik sinds 2005 tevens stamboekinspecteur van de NOG.        

In ontvangstname diploma voor inspecteur door Theo van der Meer op de NOG-jaarvergadering van 2005

                

      

      

      

      

     

    

Stamboekopname van de Nederlandse Boergeit               

Keurmeesters Simon van de Paauw (Vreeland) en Theo van der Meer (Haarle) ingespannen in overleg over de getoonde dieren tijdens de plaatsing op een keuring.

Geen reacties meer mogelijk.